La plana del Penedès
La plana del Penedès

Alzina monumental
Alzina monumental

Pedra seca
Pedra seca

La plana del Penedès
La plana del Penedès

1/7

El territori no és un fi en si mateix, sinó que la seva destrucció i/o modificació perjudica el benestar i la qualitat de vida i la imatge del lloc i la seva capacitat d’atracció. El paisatge és la percepció humana del territori, i la seva configuració esdevé l’expressió territorial del nostre metabolisme social. Per a la nova cultura del territori tots els paisatges han de ser entesos com un mirall que reflecteix la mena de relacions que la nostra societat manté amb la natura.

 

Avui, les fronteres territorials expliquen cada cop menys coses, i les ciutats petites i mitjanes actuen de focus de desenvolupament i serveis. El Penedès constitueix una gran xarxa de ciutats i pobles que dóna lloc a un entramat ric i variat d’àrees dinàmiques que han de permetre articular millor el territori. I la Vegueria Penedès no és només un requisit per assolir l’eficàcia i eficiència de les administracions, sinó també un imperatiu democràtic. Ens cal una ètica i una moral públiques com a base del funcionament social.