Els inicis de la Granja
Els inicis de la Granja

Primers mesos de la granja
Primers mesos de la granja

M. Antònia Udina i Amadeu Francesch
M. Antònia Udina i Amadeu Francesch

L'Amadeu Francesc és Dr. en Biologia; és el responsable de la recuperació de la Raça de Gallina Penedesenca

Els inicis de la Granja
Els inicis de la Granja

1/6

Història de la Granja Rural d'Espitlles
i la seva integració al territori

Annexa a la casa familiar d’Espitlles del municipi de Santa Margarida i els Monjos, hi ha més de 2.000 metres quadrats cap a ponent, que el 2005 es van   adequar per a ubicar uns coberts per a fer de galliners per a criar ‘Galls del Penedès’. La documentació tècnica per a la instal·lació de la granja d’aus de corral i l’obtenció de la Comunicació Ambiental es va fer el maig del 2004, amb dos locals per cria de les primeres setmanes i un espai exterior de uns 200 metres quadrats; amb una ampliació el juliol del 2005, de nous galliners i més de 2.000 metres quadrats de patis exteriors, amb una capacitat de fins a 850 animals.  

 

Els seus límits s’han fet a base de pals de vinya, de pi tractat, amb malla de simple torsió que es prolonga cap a l’interior de la parcel·la, de manera que la granja queda integrada en l’entorn.  Adossant-se a la tanca, si van acoblar cinc coberts que fan d’extensions del galliner, per a millorar l’extensió de pastura, i d’aquesta manera poder fer una millor rotació en les successives fases de creixement. Aquests coberts, estan construir amb xapa miniona galvanitzada i disposa d’un  petit paviment de formigó que aïlla les aus del sauló, en moments de pluja...