La raça Penedesenca

Que hi ha una raça de gallines pròpia del Penedès se sap per transmissió oral des de temps immemorials. Es caracteritzava per la posta d’un ou d’un color marró rogenc molt intens. El 1921 es dóna la primera definició de la raça, però és el 1933 quan sorgeix l’Agrupació de Criadors de Penedesenques i exigeix unes característiques morfològiques molt concretes. A principis dels 90, gràcies a un projecte finançat pel l’IRTA, es culmina la recuperació de la raça, que queda fixada en quatre varietats: l’aperdiuada, la barrada, la brat i la negra. D’aquesta darrera, que té un color negre uniforme tant en el mascle com en la femella, se’n fa una millora genètica per a la producció de carn. És el Gall Negre del Penedès que tots coneixem. El 2 d’abril de l’any 2003 va ser constituïda l’entitat “ASSOCIACIÓ DE CRIADORS DE LA RAÇA DE GALLINES PENEDESENCA” per a la protecció, foment i divulgació de la raça i, com a conseqüència, per a garantir i fomentar la seva conservació i puresa tot establint i revisant els prototipus de les varietats